+90 216 518 42 60

.com.tr Domain Alma

%100 Güvenli

Belge Gerektirir

.com.tr Domain Sorgulama Sihirbazı

com.tr uzantıları Belge Gerektiren Uzantılardır.

Aşağıdaki kutucuğa domain (alan adı) adınızı yazarak hızlı ve güvenli bir şekilde domain sorgulayabilirsiniz.


.com.tr Belge Gerektirir.

Aşağıdaki belgelerden birine sahipseniz com.tr uzantısına sahip olabilirsiniz.

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

ad-soyad.com.tr için;

üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi..

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için;

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi, *Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı, *Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi", *Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için;başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Otel ve tatil köyleri için; Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için; Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için; Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi", ,

Televizyon programları için;Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

Film adları için; Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,

Sanatçılar için; bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için; Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

İrtibat büroları için; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

Radyo ve televizyonlar için; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için; "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için; yayının aslı,

İlaç isimleri için; "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

Çiftlikler için; bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için; "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

Fuarlar için; Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

Özel numaralar için; Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

 


Tüm Domain Uzantıları Emrinizde

40’dan fazla alan adı uzantısı seçeneği ile istediğiniz alan adını bulmak çok kolay!

NameServer kaydı oluşturma, DNS yönetimi, ücretsiz alan adı (domain) yönlendirme, transfer kilidi, whois bilgilerini koruma ve güncelleme gibi işlemlerini kolaylıkla yapın.

Hemen Başlayın

Domain Alma

  • Hiç bir taahhüt olmadan en iyi fiyat avantajı
  • Hızlı ve kolay aktivasyon
  • Gelişmiş kontrol paneli ile rahat kullanım
  • ICANN Onaylı Kayıt Operatörü

Hangi alan adı uzantısını seçmeliyim ?

Dünyada kullanımı en yaygın olan alan adı (domain name) uzantıları sırası ile com, net ve org olarak sıralanabilir. ".com" uzantısının müsait olmadığı durumlarda com.tr info.tr biz.tr gibi alternatifleri de birlikte tescil ettirebilirsiniz.Özellikle com net org gibi jenerik uzantılı domain ler ilk gelen alır prensibi ile tescil edildiğinden, bu alan adları üzerinde artık hiçbir hak iddia etmeniz mümkün olmayacaktır.